menu

Punkt źródlany, pijalnia, Pramenik

Zakres prac

Odtworzenie izolacji poziomej w technologii PRINZ w punkcie źródlanym zlokalizowanym w Czechach, Pramenik.

Dlaczego wybrać metodę osuszania murów PRINZ?

Gwarancja
Na nasze usługi udzielamy 30-letniej gwarancji.
Skuteczność
Nasza metoda gwarantuje 100% odcięcie wilgoci podciągającej kapilarnie - problem nie powróci do końca trwałości technicznej budynku.
Uniwersalność
Metoda znajduje zastosowanie w większości budynków, niezależnie od stopnia zawilgocenia murów i grubości ścian.