Punkt źródlany, pijalnia, Pramenik

Zakres prac

Odtworzenie izolacji poziomej w technologii PRINZ w punkcie źródlanym zlokalizowanym w Czechach, Pramenik.

Zdjęcia

Dlaczego wybrać wybrać metodę osuszania murów PRINZ?

Gwarancja

Na nasze usługi udzielamy 30-letniej gwarancji.

Skuteczność

Nasza metoda gwarantuje 100% odcięcie wilgoci podciągającej kapilarnie – problem nie powróci do końca trwałości technicznej budynku.

Uniwersalność

Metoda znajduje zastosowanie w większości budynków, niezależnie od stopnia zawilgocenia murów i grubości ścian.

Zobacz również