Dlaczego technologia PRINZ?

Osuszanie murów metodą cięcia PRINZ

Z jakich powodów wybrać technologię osuszania murów PRINZ?

 • po wykonaniu usługi następuje natychmiastowe i trwałe odcięcie od wilgoci podciągającej kapilarnie.
 • profesjonalne wykonanie usługi to 100% gwarancja na zabezpieczenie budynku przed wilgocią kapilarną, do końca jego trwałości technicznej.
 • izolacja pozioma wykonana jest z grubych, masywnych płyt polietylenowych lub poliestrowych dodatkowo zbrojonych włóknem szklanym. Oryginalne płyty izolacyjne PRINZ odporne są na uszkodzenia mechaniczne, związki chemiczne występujące w murach oraz korozję.
 • osuszanie murów metodą PRINZ całkowicie zapobiega podciąganiu wilgoci, bez względu na rodzaj materiału budowlanego z którego wykonane są ściany oraz stan zawilgocenia budynku.
 • osuszanie murów za pomocą technologii PRINZ nie ma wpływu na statykę budynku – tzw. „osiadanie”. Dzięki precyzyjnie dobranej prędkości liniowej narzędzi tnących oraz wolnym posuwom cięcia, nie powstają drgania, które mogłyby powodować uszkodzenia. Cięcie metrowymi odcinkami oraz odpowiednie klinowanie budynku całkowicie zapobiega osiadaniu murów i nie powoduje pękania ścian. Z tych właśnie powodów wybór metody PRINZ zapewnia całkowite bezpieczeństwo dla każdej budowli. Powstające w wyniku prac ubytki w murze uzupełniane są wtłaczaną pod ciśnieniem 5 bar zaprawą. Zawarte w niej specjalistyczne środki pomocnicze powodują między innymi pęcznienie zaprawy przy zastyganiu.
 • w przeciwieństwie do konkurencyjnych metod osuszania, na technologię PRINZ nie mają wpływu takie czynniki jak zakłócenia elektromagnetyczne czy brak zasilania. Nie występuje również konieczność wykonywania późniejszych badań serwisowych czy pomiarów stanu zawilgocenia ścian.
 • dodatkowym atutem osuszania murów metodą PRINZ jest szybkość i sprawność wykonywanej usługi. W domu jednorodzinnym o wymiarach 10 x 10m, przy grubości muru 0,5m (razem ok. 20m²) położenie nowej izolacji poziomej zajmuje ok. 3 dni robocze.
 • koszt wykonania nowej hydroizolacji poziomej obliczany jest na m² izolowanej powierzchni muru, bez względu na stopień zawilgocenia czy grubość muru.

Technologia PRINZ gwarantuje:

 • natychmiastowe odcięcie kapilarnego podciągania wody gruntowej, co w efekcie prowadzi do samoczynnego wyschnięcia murów (przy wyeliminowaniu innych przyczyn powstawania wilgoci i odpowiedniej wentylacji pomieszczeń),
 • minimalizację strat cieplnych,
 • poprawę mikroklimatu budynku,
 • wykluczenie regularnych remontów i napraw murów, tynków czy powłok malarskich.

Gwarancja:

 • zapewniamy, że przeszkolony personel fachowo i solidnie wykona wszelkie prace i przed podjęciem jakichkolwiek czynności, przeprowadzi badania diagnostyczne, mające na celu zidentyfikowanie przyczyn zawilgocenia,
 • gwarantujemy, iż po wykonaniu izolacji poziomej metodą PRINZ i naturalnym wyschnięciu muru, problem związany z wilgocią kapilarną nie powróci aż do końca trwałości technicznej obiektu,
 • udzielamy 30-letniej gwarancji na wykonane usługi.

Certyfikowane materiały izolacyjne, gwarantujące 100% odcięcie wilgoci kapilarnej i w konsekwencji osuszenie murów, produkowane są przez austriacką firmę PRINZ GmbH. 

Stosowane w technologii płyty izolacyjne oraz kliny posiadają atesty potwierdzające odpowiednią odporność chemiczną oraz mechaniczną i gwarantują pełne bezpieczeństwo dla izolowanego budynku.

Wykres wilgoć

Najpewniejszą, ale też wymagającą największych nakładów metodą wykonania wtórnej izolacji poziomej jest poziome rozdzielenie muru. Przy odpowiednim zaprojektowaniu i wykonaniu prac powstaje warstwa zatrzymująca kapilarnie podnoszącą się wilgoć, posiadająca bardzo wysoką trwałość.

Źródło: Frank Froessel, „Osuszanie murów i renowacja piwnic”, wydawca POLCEN, W-wa 2007

Dlaczego wybrać wybrać metodę osuszania murów PRINZ?

Gwarancja

Na nasze usługi udzielamy 30-letniej gwarancji.

Skuteczność

Nasza metoda gwarantuje 100% odcięcie wilgoci podciągającej kapilarnie – problem nie powróci do końca trwałości technicznej budynku.

Uniwersalność

Metoda znajduje zastosowanie w większości budynków, niezależnie od stopnia zawilgocenia murów i grubości ścian.

Zobacz również