Kompletny system izolacji z REMMERS

Połączenie izolacji poziomej i pionowej dla kompleksowej ochrony budynku

W celu szczelnego połączenia hydroizolacji poziomej PRINZ z izolacją pionową, proponujemy sprawdzony, skuteczny i trwały sposób uszczelnienia przy użyciu środków firmy REMMERS, w tym MB2K. To elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) – raport z badań zgodnie z EN 15814.

Materiały izolacyjne PRINZ w połączeniu z produktami REMMERS zapewniają kompleksową ochronę budynku przed wilgocią.

remmers-izolacja

Łączenie izolacji poziomej PRINZ z pionową z użyciem środków REMMERS

a) wypełnienie spoiny zaprawą cementową z dodatkami
b) warstwa sczepna: gruntowanie podłoża preparatem Remmers Kiesol 1:1 z wodą + szlam uszczelniający Remmers WP Sulfatex
c) warstwa wyrównawcza: Remmers WP DS Levell
d) warstwa sczepna: Remmers MB 2K
e) zaprawa Remmers MB 2K z piaskiem kwarcowym Selectmix RMS
f) pionowa izolacja przeciwwodna od zewnątrz: 2x Remmers WP Sulfatex
g) system tynków renowacyjnych:
– obrzutka – Remmers SP Prep
– tynk magazynujący sole – Remmers SP Levell*
– tynk renowacyjny – Remmers SP Top white

* opcjonalnie w przypadku wysokiego zasolenia ściany

schemat-laczenia-izolacji-prinz-remmers

Dane techniczne MB2K

BazaSpoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze
Reakcja na ogieńKlasa E (EN 13501-1)
Gęstość objętościowa świeżej zaprawyOk. 1,0 kg/dm3
Konsystencjapasta
Mostkowanie rys≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 3 mm)
Grubość warstwy1,1 mm grubości mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubości suchej warstwy
Badanie ciśnienia szczelinowegoSpełnione, także bez wkładki zbrojącej
Opór dyfuzji pary wodnejµ = 1755
WodoszczelnośćSprawdzona dla 8 m słupa wody
Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

Podstawowy zakres zastosowania MB2K

 • Hydroizolacje szybkosprawne
 • Hydroizolacje obiektów istniejących i nowowznoszonych
 • Do izolacji wewnętrznej istniejących budowli zgodnie z instrukcją WTA 4-6
 • Wbudowywanie na głębokości > 3 m
 • Do uszczelniania złączy w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
 • Uszczelnianie cokołów
 • Uszczelnienia zespolone
 • Jako warstwa sczepna na starych powłokach bitumicznych
 • Do naprawy uszczelnień dachów płaskich nad pomieszczeniami niezamieszkiwanymi

Podstawowe właściwości MB2K

 • Bardzo dobra przyczepność, w tym na podłożach niemineralnych, takich jak tworzywa sztuczne, metale itp. Sprawdzona skuteczność połączenia z płytami izolacyjnymi PRINZ
 • Sprawdzona zdolność mostkowania rys o szerokości przekraczającej 3 mm! (zgodnie z EN 14891)
 • Szybkie schnięcie i sieciowanie już po 18 godzinach
 • Spełnia wymagania dla PMBC
 • Sprawdzona szczelność wobec radonu
 • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
 • Produkt nie zawiera bitumów
 • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
 • Wysoka wytrzymałość na odrywanie
 • Możliwość wykonywania okładzin już po 4 godzinach od aplikacji
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Odporność na mróz i sole rozmrażające
 • Powłoka zdatna do malowania i tynkowania
 • Materiał nadaje się do nakładania pędzlem, wałkiem, pacą i urządzaniami natryskowymi

Pobierz:

Dlaczego wybrać wybrać metodę osuszania murów PRINZ?

Gwarancja

Na nasze usługi udzielamy 30-letniej gwarancji.

Skuteczność

Nasza metoda gwarantuje 100% odcięcie wilgoci podciągającej kapilarnie – problem nie powróci do końca trwałości technicznej budynku.

Uniwersalność

Metoda znajduje zastosowanie w większości budynków, niezależnie od stopnia zawilgocenia murów i grubości ścian.

Zobacz również