menu

Osuszanie budynków metodą cięcia

Gwarantujemy skuteczną blokadę przeciw wilgoci kapilarnej.

Stosujemy technologię PRINZ polegającą na zakładaniu nowej warstwy izolacji poziomej w zawilgoconych murach, metodą cięcia. Usługę wykonujemy w domach, kamienicach jak również obiektach zabytkowych. Zapewniamy 30-letnią gwarancję.

Zapraszamy do współpracy firmy remontowo-budowlane. Zapewniamy maszyny, materiały izolacyjne i know-how.

Zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach

Czynnikami inicjującymi procesy destrukcyjne oraz powodującymi najwięcej zagrożeń w obiektach budowlanych są: woda, wilgoć, sole, kwasy i zasady powodujące wszelkiego rodzaju pleśnie, grzyby, wykwity solne oraz erozje murów. Występują one w deszczu, śniegu, mgle, czy też w wodzie gruntowej i dokonują zniszczenia m.in. fundamentów budynków, ścian oraz innych części nadziemnych i podziemnych obiektów budowlanych.

Źle ułożona, zniszczona izolacja pozioma murów fundamentowych lub jej całkowity brak umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Za pomocą mikrokanalików, cząsteczki wody migrują do obszarów o mniejszej wilgotności. Podciągająca wilgoć jest przyczyną technicznych degradacji, w wyniku których na murach przyziemia oraz ścianach wyższych kondygnacji mamy do czynienia z wykwitami soli, odpadaniem tynku czy rozsypywaniem się muru. Konieczne jest zatrzymanie tego procesu.

Istnieje wiele metod - bardziej lub mniej skutecznych, które w sposób chemiczny, mechaniczny lub grawomagnetyczny, zabezpieczają przed kapilarnym podciąganiem wody. Podczas prac remontowych, zakładanie izolacji poziomej poprzez cięcie murów budynku ma bardzo duże znaczenie. Prace wykonane w sposób profesjonalny zapewniają 100% zabezpieczenie przed podciągającą wilgocią.

Zapraszamy do współpracy firmy remontowo-budowlane. Zapewniamy maszyny, materiały izolacyjne i know-how.

Wąska specjalizacja drogą do sukcesu! W wybranych rejonach zachęcamy firmy budowlane do podjęcia z nami współpracy w zakresie osuszania ścian budynków i dołączenia do sieci firm partnerskich PRINZ. Po zakupie sprzętu i materiałów izolacyjnych, firma partnerska otrzymuje bezpłatnie z centrali zapytania oraz zlecenia z rejonu swojego działania. W zamian zobowiązana jest do zamówień części eksploatacyjnych do maszyn oraz materiałów izolacyjnych w PRINZ Polska.

Rozpowszechniamy technologię osuszania murów PRINZ na terenie całego kraju, między innymi poprzez udział w najważniejszych imprezach branżowych oraz spotkania z architektami i projektantami. Klient, który skontaktuje się z nami z zapytaniem lub zleceniem dotyczącym osuszania ścian, zostaje skierowany do firmy partnerskiej działającej w danym rejonie. Więcej szczegółów znajdą Państwo pod poniższym linkiem. Z chęcią omówimy warunki współpracy w zakresie wykonywania izolacji poziomych podczas bezpośredniego spotkania.

Nie ulega wątpliwości, że skuteczna renowacja i osuszanie zawilgocnych i zasolonych budynków to proces skomplikowany, wymagający z reguły wielu badań oraz znajomości dostępnych technologii. Aby zapewnić dobór optymalnego dla danego przypadku sposobu osuszania i zapewnić trwałe zmniejszenie wilgotności do dopuszczalnego poziomu - każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Decydując się na technologię PRINZ, wybierają Państwo metodę w najmniejszym stopniu zależną od czynników "zewnętrznych" takich jak: struktura muru, dokładność wykonania nawiertów w metodach iniekcyjnych, zakłócenia elektromagnetyczne czy brak zasilania. Metoda PRINZ to prosta i najbardziej skuteczna metoda osuszenia budynku!

Osuszanie murów w technologii PRINZ to 100% gwarancji pozbycia się problemu wilgoci podciągającej kapilarnie w domach jednorodzinnych, kamienicach oraz obiektach zabytkowych.

PRINZ Polska oferuje osuszanie ścian budynków metodą podcinania i zakładanie nowej hydroizolacji poziomej w istniejących murach. Wprowadzenie nowej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powoduje trwałe i całkowite przerwanie podciągania kapilarnego. Problem z zawilgoconymi ścianami zostaje zażegany raz na zawsze! Nie ma konieczności ponawiania prac i odnawiania warstwy izolacyjnej po upływie kilku lat, z czym mamy często do czynienia w metodach konkurencyjnych do PRINZ.

Osuszanie fundamentów metodą cięcia – materiały izolacyjne, maszyny i dodatki

Od ponad trzydziestu lat produkujemy szereg maszyn, urządzeń pomocniczych i narzędzi w celu fachowego, sprawnego i ekonomicznego wykonania prac izolacyjnych. Skuteczna izolacja pozioma budynku to nie tylko fachowe wykonanie prac, lecz także jakość użytych materiałów izolacyjnych: płyt izolacyjnych, klinów oraz dodatku do betonu. Materiały, które stosujemy produkowane są stricte pod naszą technologię i zapewniają trwałe i bezpieczne zaizolowanie budynku z problemem wilgotnych murów.

Osuszanie ścian w istniejących budynkach

Osuszanie murów - cięcie łańcuchami widiowymi

Osuszanie murów - cięcie linią diamentową

Miasta takie jak Kraków, Gdańsk, Poznań, Toruń, Warszawa czy Wrocław przyciągają rzesze turystów z Polski i z zagranicy. Starówki, zabytkowe rynki, kościoły, kamienice, pałace, zamki i pomniki opowiadają o przeszłości i są naszym kulturowym i materialnym dziedzictwem. Powinniśmy robić wszystko, aby o nie dbać i ocalić je dla przyszłych pokoleń. Źle przeprowadzone renowacje i zastosowanie niewłaściwych materiałów może sprawić więcej kłopotów niż przynieść korzyści i przyczynić się do rozwiązania problemów. Trzeba więc znaleźć kompromis, który z jednej strony pozwoli rozwiązać, a nie ukryć problemy, z drugiej zaś będzie dla właściciela oznaczał możliwe do poniesienia koszty i zapewni trwały efekt przeprowadzonych zabiegów.

Gwarancja

Po wykonaniu izolacji poziomej metodą PRINZ i naturalnym wyschnięciu muru, problem związany z wilgocią kapilarną nie powróci - na nasze usługi udzielamy 30-letniej gwarancji, a w praktyce do końca trwałości technicznej budynku.

 

Szczegóły gwarancji

Umów się na oględziny i bezpłatną wycenę

  Osoba kontaktowa (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Lokalizacja budynku (wymagane)

  Przybliżony metraż do zaizolowania

  Rodzaj materiału (cegła / kamień)

  Uwagi dodatkowe

  TAK, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRINZ Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Tulipanowa 4, 60-175 Poznań, NIP: 972-04-17-307, REGON: 630657614, KRS: 0000134452) w celu przesyłania informacji handlowych o usługach świadczonych przez Administratora, za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonicznie. Więcej informacji o Administratorze znajduje się w Polityce prywatności: https://www.prinz-polska.com.pl/firma/polityka-prywatnosci-i-cookies.